Beställ ditt NU-konto!

Eftersom vi inte sedan tidigare har registrerat prenumeranternas e-postadresser kan vi inte skicka ut kontouppgifterna per e-post .

För att lösa detta vill vi att du anger dina prenumerationsuppgifter och din e-postadress.
Vi kopplar sedan ihop detta manuellt med ditt abonnemang hos NU.
Därefter kan vi skicka ut dina inloggninsuppgifter till den epostadress du angett.

OBS, då det är ett manuellt arbete kan det ta några arbetsdagar innan du får dina uppgifter i mailboxen.

Min prenumeration är registrerad på följande person och adress
Förnamn
Efternamn
Adressrad1
Adressrad2
PostNr
Ort

Ange också din epostadress dit vi ska skicka inloggningsuppgifterna.
Ange gärna också ditt telefonnummer

Epost
Telefon